Aktuálne

Nedeľa, 22. 4. 2018, 18:16 hod.
 liturgická farba 4. veľkonočná nedeľa 
Dnešné liturgické texty

Odkazy

Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Farské oznamy

Farské oznamy – 23.04.2018 – 29.04.2018

 

Liturgické slávenia
Pondelok Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka (spomienka)
Utorok Sv. Juraja, mučeníka (ľubovoľná spomienka)
Streda  Sv. Marka, evanjelistu (sviatok)
Štvrtok
Piatok
Sobota Sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza (ľubovoľná spomienka)
Nedeľa 5. veľkonočná nedeľa

 

Farský program
Deň Čas Program Poznámky

Pondelok 17:00 Večeradlo farský kostol
Utorok
Streda
Štvrtok 8:00 Celodenná adorácia
farský kostol
15:00 Faustínum – Korunka farský kostol
Piatok 18:00 Sv. omša mladí a birmovanci farský kostol
19:00 Modlitba chvál pastoračné centrum
—-
 Sobota 10:00 Stretnutie birmovancov pastoračné centrum
14:30 Domka – dievčatá pastoračné centrum
 Nedeľa 09:15 Nácvik detí na sv. omšu o 10:30 h. pastoračné centrum

10:30 Sv. omša rodiny s deťmi farský kostol

 

Program sv. omší
Deň kostol Piaristov Farský kostol Penzión Luna
Pondelok: 07:30 hod. 18:00 hod.
Utorok: 07:30 hod. 18:00 hod.
 14:00 hod.
Streda: 07:30 hod. 18:00 hod.
Štvrtok: 07:30 hod.; 18:00 hod.
Piatok: 07:30 hod. 18:00 hod.
Sobota: 07:30 hod. 18:00 hod.  14:00 hod.
Nedeľa: 08:00 hod.; 09:15 hod.; 10:30 hod.;
 — 17:00 hod.

 

Program sv. omší vo farnosti – Mýto pod Ďumbierom
Kostol Utorok Piatok Nedeľa
filiálka Bystrá
17:00 hod. 17:00 hod. 10:30 hod.
Mýto pod Ďumbierom 18:00 hod.
18:00 hod. 09:15 hod.

 

PROGRAM FARNOSTI MÝTO POD ĎUMBIEROM:

* V nedeľu 29.4. bude v Bystrej odpustová slávnostná sv. omša o 10:30 h.

*********************************************************

PROGRAM FARNOSTI BREZNO – MESTO:

O poriadok a čistotu v kostoloch sa tento týždeň stará a modlitbu ruženca vedie 2. ruža sl. Veroniky Strigáčovej. Za túto službu z minulého týždňa ďakujeme 1. ruži p. Boženy Koišovej.

**************

* Pozor zmena: sv. omša v Lune bude v utorok 24.4.

* Kto ma záujem putovať do Sanktuária Božieho Milosrdenstva s rádiom Lumen dňa 5.5.2018 nahlásiť sa môžete na tel.: 0908900708 (Zdena Peťková). Odchod autobusu z Brezna je ráno o 4:00 h. z autobusovej stanice.

************************************************************

Domáca úloha pre deti na 1. sv. prijímanie do 5.5.2018

Naučiť sa: Verím v Boha

Nakresliť: Sv. Peter u rímskeho vojaka Kornélia, Obrátenie sv. Pavla, Ohlasovanie Ježiša sv. Pavlom

(len jeden obrázok)

*********************************************************

Úmysly modlitbového zápasu

1. na úmysel otca biskupa Stanislava Stolárika: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

2. za pomoc Božiu v ťažkej životnej situácii pre priateľku Jarku.

3. za oslobodenie a za život podľa Božej vôle pre syna Petra.

4. za Božie milosrdenstvo pre chorých: Svetlanu, Terezku a Janku.

5. za oslobodenie od vplyvu Zlého zo závislosti pre Milana, Ernesta, Jozefa a Petra.

************************************************************

Každý piatok v našej farnosti Brezno – mesto po večernej sv. omši putujeme v sprievode z farského kostola  ku Immaculate na námestí a modlime sa posvätný ruženec, aby sme podporili tuto iniciatívu.

Viac informácii na: www.slovenskydohovorzarodinu.sk

Všetci ste srdečne pozvaní pripojiť sa!

************************************************************

* Sestry františkánky z Podkoreňovej pozývajú ženy každý štvrtok po prvom piatku o 17:00 na Lectio divina do ich kaplnky na Podkoreňovú č. d. 20. Najbližšie stretnutie bude vo štvrtok —

************************************************************

Rozpis celodennej diecéznej poklony vo farnostiach na okolí

Bacúch                               03.01.  26.04.  17.08.

Beňuš                                 05.01.  28.04.  19.08.

Brezno – Mazorníkovo     10.01.  03.05.  24.08.  09.12.

Brezno – Mesto               11.01.  04.05.  25.08.  10.12.

Červená Skala                  14.01.  07.05.  28.08.

Čierny Balog                     15.01.  08.05.  29.08.  11.12.

Čierny Balog – Dobroč    20.01.  13.05.  03.09.

Heľpa                                 30.01.  23.05.  13.09.  15.12.

Hronec                               07.02.  31.05.  21.09.

Lom nad Rimavicou        19.02.  12.06.  03.10.

Lopej                                  20.02.  13.06.  04.10.

Michalová                          26.02.  19.06.  10.10.  22.12.

Mýto pod Ďumbierom     03.03.  24.06.  15.10.

Nemecká                           05.03.  26.06.  17.10.

Podbrezová                       11.03.  02.07.  23.10.

Pohorelá                            13.03.  04.07.  25.10.  23.12.

Pohronská Polhora         14.03.  05.07.  26.10.  25.12.

Polomka                            15.03.  06.07.  27.10.  26.12.

Predajná                            19.03.  10.07.  31.10.

Valaská                              16.04.  07.08.  28.11.

Závadka nad Hronom     22.04.  13.08.  04.12.

*********************************************************

* Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach ponúka kurzy pre kandidátov do nultého ročníka. Bližšie informácie na: http://www.kske.sk/?option=nulty

*******************

* Otec biskup Stanislav Stolárik v októbri 14.10.2017 zasvätil Panne Márii rožňavskú diecézu. 

AudioKategórie


Návštevy od času
spustenia počítadla
7.8.2011