Aktuálne

Sobota, 24. 6. 2017, 16:01 hod.
 liturgická farba Narodenie svätého Jána Krstiteľa (slávnosť) TRNAVA: Narodenie svätého Jána Krstiteľa – hlavný patrón diecézy a titul katedrály (slávnosť) 
Dnešné liturgické texty

Odkazy

Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Farské oznamy

Farské oznamy – 19.06.2017 – 25.06.2017

 

Liturgické slávenia
Pondelok
Utorok
Streda Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka (spomienka)
Štvrtok Sv. Jána Fishera, biskupa, a sv. Tomáša Morusa, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)
Piatok NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO (slávnosť)
Sobota NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA (slávnosť)
Nedeľa 12. nedeľa v období „cez rok“

 

Farský program
Deň Čas Program Poznámky
Pondelok
17:15 Večeradlo farský kostol
 Utorok
Streda
Štvrtok 8:15 Celodenná adorácia farský kostol
Piatok
19:00 Stretnutie mladých pastor. centrum
 Sobota
12. nedeľa v období „cez rok“ 9:15 Nácvik detí na sv. omšu 10:30 pastor. centrum
10:30 Sv. omša rodiny s deťmi farský kostol

 

Program sv. omší
Deň kostol Piaristov Farský kostol penzión Luna
Pondelok: 07:30 hod. 18:00 hod.
Utorok: 07:30 hod. 18:00 hod.
Streda: 07:30 hod. 18:00 hod.
Štvrtok: 07:30 hod.; 18:00 hod.  14:00 hod.
Piatok: 07:30 hod.; 18:00 hod.
Sobota: 07:30 hod.; 18:00 hod. 14:00 hod.
Nedeľa:  Na Podkoreňovej o 11:00 hod. 08:00 hod.; 09:15 hod.; 10:30 hod.
17:00 hod.

 

Program sv. omší vo farnosti – Mýto pod Ďumbierom
Kostol Pondelok Piatok  Nedeľa
filiálka Bystrá  17:00 hod. 17:00 hod.  08:00 hod.
Mýto pod Ďumbierom 18:00 hod. 18:00 hod.  09:00 hod.

 

* Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca tzv. „Halier sv. Petra“

* Na slávnosť Božského Srdca Ježišovho: Úplné odpustky môže získať veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Najmilší Ježišu“ a splní obvykle podmienky na získanie odpustkov.

* V nedeľu 25.6. bude na Podkoreňovej odpustová slávnosť ku cti Božského Srdca Ježišovho o 11:00 h.

* Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní slávnosti Božieho Tela a Krvi. (kostolníčkam; dychovke; tým, čo pripravili oltáriky; chlapom za briezky; deťom za sypanie kvetov a všetkým ostatným.)

* Pozor zmena: sv. omša v Lune bude vo štvrtok 22.6. o 14:00 h.

**************

* Otec biskup Stanislav v októbri tohto roku zasvätí Panne Márii našu rožňavskú diecézu. Tomuto zasväteniu bude predchádzať od februára do októbra každú prvú sobotu Fatimský deviatník vo farnostiach. Pobožnosť budeme mávať vždy prvú sobotu vo farskom kostole v Brezne ráno o 6:45 h. Všetci sme srdečné pozvaní, nakoľko toto zasvätenie sa dotýka všetkých nás.

AudioKategórie


Návštevy od času
spustenia počítadla
7.8.2011