Farské oznamy

Farské oznamy – 14.08.2017 – 20.08.2017

 

Liturgické slávenia
Pondelok Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka (spomienka)
Utorok  NANEBOVZATIE PREBL. PANNY MÁRIE (slávnosť – prikázaný sviatok)
Streda Sv. Štefana Uhorského (ľubovoľná spomienka)
Štvrtok
Piatok Sv. Heleny (ľubovoľná spomienka)
Sobota
Nedeľa 20. nedeľa v období „cez rok“

 

Farský program
Deň Čas Program Poznámky
Nedeľa 13.8. 18:00 Chvály a adorácia farský kostol
Pondelok 17:15 Večeradlo farský kostol
Utorok
Streda 24-hodinová poklona Piaristický kostol
Štvrtok 8:15 Celodenná adorácia farský kostol
Piatok
 Sobota
20. nedeľa v období „cez rok“

 

Program sv. omší
Deň kostol Piaristov Farský kostol penzión Luna
Pondelok: 07:30 hod. 18:00 hod.
Utorok: 07:30 hod.; 12:00 hod.; 18:00 hod.
Streda: 07:30 hod. 18:00 hod.   14:00 hod.
Štvrtok: 07:30 hod.; 18:00 hod.
Piatok: 07:30 hod. 18:00 hod.
Sobota: 07:30 hod. 18:00 hod. 14:00 hod.
Nedeľa: 08:00 hod.; 09:15 hod.; 10:30 hod.
 — 17:00 hod.

 

Program sv. omší vo farnosti – Mýto pod Ďumbierom
Kostol Utorok Piatok  Nedeľa
filiálka Bystrá  17:00 hod. 17:00 hod.  08:00 hod.
Mýto pod Ďumbierom 18:00 hod. 18:00 hod. 09:00 hod.

 

O poriadok a čistotu v kostoloch sa tento týždeň stará a modlitbu ruženca vedie 17. detská ruža a ich rodičia. Za túto službu z minulého týždňa ďakujeme 16. ruži p. Marty Ridzoňovej.

***************

* Na budúcu nedeľu bude Zbierka na energie.

* V utorok 15.8.2017 na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie bude pri každej sv. omši požehnanie bylín a kvetov.

* V piatok 18.8.2017 si pripomenieme druhé výročie od smrti nášho rožňavského biskupa Mons. Vladimíra Fila. V tento deň si na neho spomeňme aj v modlitbách.

* Občianskym združenie Tu SOM, zorganizovalo 24.3. pre celé Brezno oslavu ku Dňu počatého dieťaťa na námestí. Teraz pripravujú v budove fary Brezno-Mesto farskú klubovňu, ktorá má svoje propagačné brožúrky. Preto ak sa chcete dozvedieť viac, môžete si ich vziať z kostola. Ak sa Vám to bude páčiť môžete prispieť na jej rozbehnutie. Na jeseň už by mala fungovať.

* Ďakujeme chlapom za brigádu na Braničke – kosenie a upratovanie.

Prajeme všetkým pekné a požehnané prežitie prázdnin a dovoleniek

**************

* Otec biskup Stanislav v októbri tohto roku zasvätí Panne Márii našu rožňavskú diecézu. Tomuto zasväteniu bude predchádzať od februára do októbra každú prvú sobotu Fatimský deviatník vo farnostiach. Pobožnosť budeme mávať vždy prvú sobotu vo farskom kostole v Brezne ráno o 6:45 h. Všetci sme srdečné pozvaní, nakoľko toto zasvätenie sa dotýka všetkých nás.

AudioKategórie


Návštevy od času
spustenia počítadla
7.8.2011