Aktuálne

Sobota, 21. 10. 2017, 08:42 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Sobota 28. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Odkazy

Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Farské oznamy

Farské oznamy – 16.10.2017 – 22.10.2017

 

Liturgické slávenia
Pondelok Sv. Margity Márie Alacoque, panny (ľubovoľná spomienka)
Utorok Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (spomienka)
Streda  Sv. Lukáša, evanjelistu (sviatok)
Štvrtok Sv. Pavla z Kríža, kňaza (ľubovoľná spomienka)
Piatok
Sobota
Nedeľa 29. nedeľa v období „cez rok“

 

Farský program
Deň Čas Program Poznámky
Nedeľa 15.10. 18:00 Chvály a adorácia farský kostol
Pondelok 17:15 Večeradlo farský kostol
24-hodinová poklona Piaristický kost.
Utorok
Streda
Štvrtok 8:15 Celodenná adorácia
farský kostol
Piatok 16:30 Nácvik spevu za účasti mladých pastor. centrum
18:00 Mládežnícka svätá omša farský kostol
19:00 Modlitba chvál pastor. centrum
Sobota 10:00 Stretnutie prvoprijímajúcich deti pastor. centrum
11:00 Stretnutie prvoprijímajúcich deti pastor. centrum
14:30 Stretnutie deti – Domka pri fontáne na námestí
29. nedeľa v období „cez rok“ 9:15 Nácvik detí na sv. omšu o 10:30 h. pastor. centrum
10:30 Sv. omša rodiny s deťmi – detská sv. omša
farský kostol

 

Program sv. omší
Deň kostol Piaristov Farský kostol Penzión Luna
Pondelok: 07:30 hod. 18:00 hod.
Utorok: 07:30 hod. 18:00 hod.
Streda: 07:30 hod. 18:00 hod. 14:00 hod.
Štvrtok: 07:30 hod.; 18:00 hod.
Piatok: 07:30 hod. 18:00 hod.
Sobota: 07:30 hod. 18:00 hod. 14:00 hod.
Nedeľa: 08:00 hod.; 09:15 hod.; 10:30 hod.
 — 17:00 hod.

 

Program sv. omší vo farnosti – Mýto pod Ďumbierom
Kostol Utorok Piatok  Nedeľa
filiálka Bystrá  17:00 hod. 17:00 hod.  08:00 hod.
Mýto pod Ďumbierom 18:00 hod. 18:00 hod. 09:00 hod.

 

O poriadok a čistotu v kostoloch sa tento týždeň stará a modlitbu ruženca vedie 9. ruža p. Margity Kubaliakovej. Za túto službu z minulého týždňa ďakujeme 8. ruži p. Terézie Kurčíkovej.

***************

* V mesiaci október sa budeme spoločne pred sv. omšami modliť Modlitbu posvätného ruženca. Prosíme a povzbudzujeme Vás k hojnejšej účasti. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa pomodlia ruženec v kostole, v kaplnke, v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: päť desiatkov ruženca, nábožné rozjímanie o tajomstvách a pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstva podľa zaužívaného zvyku.

* Chceme sa zapojiť do projektu Deti sa modlia za mier vo svete. Preto pozývame všetky deti našej farnosti v stredu 18.10. do farského kostola o 17:15 h. na spoločnú  modlitbu posv. ruženca.

* Združenie saleziánskej mládeže Domka organizuje v sobotu 21.10. farskú šarkaniádu. Pozívajú všetky deti a ich rodičov. Budú aj súťaže v rôznych kategóriách a to veľkosti šarkanov i ich pilotov. Príďte sa zabaviť. Stretnutie je o 14:30 h. na námestí pri fontáne. Tešia sa organizátori.

* V nedeľu 22.10. výstupy u nás vo farskom kostole v Brezne meste pani Anka Servická so svojim programom. O 15:00 bude spievaná Korunka k Božiemu milosrdenstvu a po nej Koncert Anky Servickej. Všetci ste srdečne pozvaní! Po skončení Koncertu bude možne zakúpiť si aj jej nove CD.

* Budúca nedeľa je misijná. Preto všetci v ten deň ukážme svoje misijne povolanie hlavne modlitbou a dobrým skutkom za misionárov a Božie dielo, ktoré cez nich robí. Budúcu nedeľu bude aj zbierka na misie.

*******************

* Pozývame Vás do 40 dní pôstu a modlitieb za Godzone tour, ktorý bude v Brezna 15.11.2017. Ak Vám záleží na tomto meste, tak môžete priniesť túto obetu, a tak začať od seba. Preto Vás povzbudzujeme k účasti na tejto iniciatíve. Možnosť zapísať sa na konkrétny deň je na papieri vzadu na nástenke v kostole.

* 15.11.2017 sa v Aréne v Brezne uskutoční Godzone tour 2017. Je to celovečerný evanjelizačný program od 18.00 do cca 21.00. Vstup je voľný.

* Preto prosíme všetkých mladých ľudí v Brezne a jeho okolí do služby na Godzone Tour 2017. Môžete sa zapojiť v rôznych oblastiach, ako napríklad registrácia, evanjelizácia, dobročinná činnosť a mnohé ďalšie. V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na mail: andrea.pobisova@gmail.com alebo číslo: +421 940 730 803, alebo sa môžeš sám prihlásiť na stránke tour: www.tour.godzone.sk.

OTÁZKY, NA KTORÉ TREBA VEDIEŤ ODPOVEDAŤ:

  • Zarába godzone na svojom turné? Je to iba o peniazoch?

https://www.youtube.com/watch?v=Br5vlX4WIl4

  • Nie je godzone iba plytká, nablýskaná show?

https://www.youtube.com/watch?v=dodaRsRFClE

  • Nepreháňajú to ? Nestačí nám ostať v kostoloch?

https://www.youtube.com/watch?v=RL5KrJYh0BE

  • Nie je godzone len aktivita na strednú školu ?

https://www.youtube.com/watch?v=XDsOH2sEVTU

**************

* Otec biskup Stanislav v októbri 14.10.2017 zasvätil Panne Márii našu rožňavskú diecézu. 

**************

Domáca úloha pre deti na 1. sv. prijímanie do 21.10.2017

Naučiť sa: Slava Otcu … ;

Nakresliť: Ježiš v chráme, Ježišov krst a pokúšanie na púšti (len jeden obrázok)

 

AudioKategórie


Návštevy od času
spustenia počítadla
7.8.2011