Aktuálne

Streda, 13. 12. 2017, 21:40 hod.
 liturgická farba Svätej Lucie, panny a mučenice (spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Odkazy

Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Farské oznamy

Farské oznamy – 11.12.2017 – 17.12.2017

 

Liturgické slávenia
Pondelok
Utorok Panny Márie Guadalupskej (ľubovoľná spomienka)
Streda Sv. Lucie, panny a mučenice (spomienka)
Štvrtok Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)
Piatok
Sobota
Nedeľa 3. ADVENTNÁ NEDEĽA

 

Farský program
Deň Čas Program Poznámky
Pondelok 17:15 Večeradlo farský kostol
Utorok
Streda
Štvrtok 8:15 Celodenná adorácia
farský kostol
Piatok 16:30 Nácvik spevu za účasti mladých pastor. centrum
18:00 Mládežnícka svätá omša farský kostol
19:00 Stretnutie mladých pastor. centrum
Sobota
14:30 Stretnutie deti -Domka pastor. centrum
24-hodinová poklona Piaristický kostol
3. ADVENTNÁ NEDEĽA
9:15 Nácvik detí na sv. omšu o 10:30 h. pastor. centrum
10:30 Sv. omša rodiny s deťmi – detská sv. omša
farský kostol

 

Program sv. omší
Deň kostol Piaristov Farský kostol Penzión Luna
Pondelok: 06:30 hod.; 18:00 hod.
Utorok: 06:30 hod.; 18:00 hod.
Streda: 06:30 hod.; 18:00 hod.
  14:00 hod.
Štvrtok: 06:30 hod.; 18:00 hod.
Piatok: 06:30 hod.; 18:00 hod.
Sobota: 07:30 hod.; 18:00 hod. 14:00 hod.
Nedeľa: 08:00 hod.; 09:15 hod.; 10:30 hod.;
 — 17:00 hod.

 

Program sv. omší vo farnosti – Mýto pod Ďumbierom
Kostol  Utorok Piatok  Nedeľa
filiálka Bystrá
17:00 hod. 08:00 hod.
Mýto pod Ďumbierom 6:30 hod. rorátna sv. omša
18:00 hod. 09:00 hod.

 

O poriadok a čistotu v kostoloch sa tento týždeň stará a modlitbu ruženca vedie 17. detská ruža a ich rodičia. Za túto službu z minulého týždňa ďakujeme 16. ruži p. Marty Ridzoňovej.

***************

* Ku chorým na predvianočnú svätú spoveď pôjdeme v piatok 15.12. od 9:00 h. V Lune chorých budeme spovedať v stredu 20.12.

* Od pondelka do piatku budú ranné sv. omše rorátne o 6:30 h. V stredu pozývame na rorátnu sv. omšu deti. Zhromaždite sa pred sv. omšou pred kostolom s lampášikmi a do kostola vstúpite spolu s kňazom. Po sv. omši sú deti pozvané na faru na raňajky. V sobotu je sv. omša o 7:30 h.

* V pondelok 11.decembra 2017 o 16:30 h. pozývame do Pastoračného centa na tunajšej fare na spoločné stretnutie všetky modlitbové skupiny „Modlitby matiek“ Brezno-mesto.

* Zimné kántrové dni sú v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

* Na 3. adventnú  nedeľu 17.12. budeme tu v Brezne vysluhovať sviatosť zmierenia pred Vianocami od 15:15 h. do 16:30 h. Spovedať budú kňazi vo farskom, ale aj v piaristickom kostole. Využite túto možnosť, budeme k dispozícii všetci kňazi dekanátu. Spoveď v iných farnostiach: Sobota: Michalová 09:00 – 10:00; Pohronská Polhora 10:30 – 12:00; Čierny Balog 14:30 – 15:30; Dobroč 16:00 – 17:00; Nedeľa: Mazorník 13:30 – 15:00

* Na budúcu nedeľu 17.12. bude zbierka na energie. Všetkým darcom ďakujeme.

* Spoločenstvo mladých v Brezne Vás srdečne pozýva na Predvianočné stretnutie, ktoré sa bude konať v piatok 22.12. Program začína večernou sv. omšou o 18:00 h. vo farskom kostole a ďalej bude pokračovať v pastoračnom centre. Čaká Vás večer plný modlitieb, chvál, svedectiev a malé prekvapenie. Samozrejme sme nezabudli ani na tých najmenších, pre ktorých je pripravený detský kútik. Tešíme sa na Vás.

* Farský úrad Brezno – mesto pripravil Farský nástenný kalendár na rok 2018. Zakúpiť si ho môžete v sakristii kostola. Cena je 2,70 €. Sú v ňom fotografie zachytávajúce život vo farnosti a akcii za uplynulý rok. Tiež sú v ňom zaznačene naše farské aktivity – poklony, adorácie, zbierky a iné, preto by nemal chýbať v žiadnej rodine vo farnosti. Pripadne je vhodný aj ako dar. Kúpou kalendára podporíte naše farské aktivity.

**********************

* Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach ponúka kurzy pre kandidátov do nultého ročníka.

Bližšie informácie na: http://www.kske.sk/?option=nulty

* Znovu vyzývame, aby si členovia SSV vyzdvihli podielovú knihu, kalendár a DVD a uhradili členské v kancelárii Farského úradu v úradných hodinách. Ďakujeme.

*******************

* Otec biskup Stanislav Stolárik v októbri 14.10.2017 zasvätil Panne Márii rožňavskú diecézu. 

*******************

Domáca úloha pre deti na 1. sv. prijímanie do 13.1.2018

Naučiť sa: Tri božské čnosti: viera, nadej a láska; Sedem sviatosti a sedem hlavných hriechov

Nakresliť: Búrka na jazere; Uzdravenie posadnutého v Geraze; Uzdravenie Jairovej dcéry; Prvé a posledné miesto; Podobenstvo o svadbe kráľovho syna; Zachej; Ježiš nasýti zástupy (len jeden obrázok)

AudioKategórie


Návštevy od času
spustenia počítadla
7.8.2011