Aktuálne

Utorok, 16. 10. 2018, 21:46 hod.
 liturgická farbaliturgická farbaliturgická farbaliturgická farba Utorok 28. týždňa v Cezročnom období alebo Svätej Hedvigy, rehoľníčky alebo Svätej Margity Márie Alacoque, panny alebo Svätého Gála, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Odkazy

Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Farské oznamy

Farské oznamy – 15.10.2018 – 21.10.2018

 

Liturgické slávenia
Pondelok Sv. Terézia od Ježiša, panna (spomienka)
Utorok ———-
Streda Sv. Ignác Antiochijský, mučeník (spomienka)
Štvrtok Sv. Lukáš, evanjelista (sviatok)
Piatok ———-
Sobota ———-
Nedeľa 29. nedeľa v období „cez rok“

 

Farský program
Deň Čas Program Poznámky
Pondelok —– —–
  17:00 Večeradlo farský kostol
Utorok 24 hodinová poklona kostol Piaristov
Streda 16:15 Lectio divina pastoračné centrum
Štvrtok 8:15 Celodenná adorácia farský kostol 
   15:00 Korunka – Faustinum farský kostol 
 Piatok 18:00 Svätá omša “mladých” farský kostol
  18:45 Modlitby – dohovor za rodinu farský kostol
  19:15 Stretnutie spoločenstva mladých pastoračné centrum
 Sobota 10:00  Stretnutie birmovancov pastoračné centrum
  11:00 Stretnutie liturg. hudobníkov pastoračné centrum
  14:30 Stretnutie detí pastoračné centrum
  —– —–
Nedeľa 9:30 Nácvik detského spevokolu pastoračné centrum

10:30 Svätá omša “rodín a detí” farský kostol
  18:00 Modlitby chvál a adorácia farský kostol
 

 

Program sv. omší
Deň kostol Piaristov Farský kostol Penzión Luna
Pondelok: 07:30 hod.  18:00 hod.
 
Utorok: 07:30 hod. 18:00 hod.
 
Streda: 07:30 hod. 18:00 hod.   14:00 hod.
Štvrtok: —– 07:30; 18:00 hod.  
Piatok: 07:30 hod. 18:00 hod.  
Sobota: 07:30 hod. 18:00 hod.
 14:00 hod.
Nedeľa: —– 08:00; 09:15; 10:30 hod.  
—– 17:00 hod.  

 

Program sv. omší vo farnosti – Mýto pod Ďumbierom
Kostol Utorok Piatok Nedeľa
filiálka Bystrá
17:00 17:00 08:00 
Mýto pod Ďumbierom 18:00 18:00 09:00

*********************************************************

* Vo štvrtok 18.10. o 17:30 pozývame všetky deti farnosti na spoločný (misijný) ruženec. Pater Pio: „Ak sa milión detí bude modliť ruženec zavládne pokoj vo svete.“

* Budúca nedeľa Misijná – zbierka na misie.

* V utorok je 16-ho v mesiaci: modlime sa za diecézu a otca biskupa. V kostole Piaristov je celodenná poklona.

* Pripomíname birmovancom potrebu účasti na piatkových večerných sv. omšiach pre mladých. Účasť budúci piatok (19.10.) je dôležitá!!!

* V sobotu 20.10. bude diecézne stretnutie spoločenstiev modlitieb matiek vo farskom kostole v Heľpe so začiatkom o 9:00 (s účasťou diecézneho o. biskupa Stanislava)

 

* Znovu vyzývame Členov SSV aby si vyzdvihli podielové knihy, kalendár a DVD a uhradili členské za budúci rok v kancelárii Farského úradu v úradných hodinách.

*********************************************************

Úmysly modlitbového zápasu na mesiac október 2018

  • Za otvorené srdcia veriacich pre spoločnú modlitbu posv. ruženca v našich rodinách.
  • Za požehnanie a dar zdravia pre Zuzku a Janku a ich počaté deti.
  • Za jednotu a vzájomnú dôveru pre manželstvá Zuzany, Terezy, Boženy a Janky.
  • Za Božie milosrdenstvo pre ťažko chorých – trojročnú Zuzku, tetu Valiku a dve sestry zo spoločenstva.
  • Za uzdravenie, silu, trpezlivosť a prijatie Božej vôle pre Máriu, Annu, Evu, Janku, Stanislava a Jozefa

************************************************************

Každý piatok v našej farnosti Brezno – mesto po večernej sv. omši putujeme v sprievode z farského kostola  ku Immaculate na námestí a modlime sa posvätný ruženec, aby sme podporili tuto iniciatívu.

Viac informácii na: www.slovenskydohovorzarodinu.sk

Všetci ste srdečne pozvaní pripojiť sa!

 

************************************************************

Rozpis celodennej diecéznej poklony vo farnostiach na okolí

Bacúch                               03.01.  26.04.  17.08.

Beňuš                                 05.01.  28.04.  19.08.

Brezno – Mazorníkovo     10.01.  03.05.  24.08.  09.12.

Brezno – Mesto               11.01.  04.05.  25.08.  10.12.

Červená Skala                  14.01.  07.05.  28.08.

Čierny Balog                     15.01.  08.05.  29.08.  11.12.

Čierny Balog – Dobroč    20.01.  13.05.  03.09.

Heľpa                                 30.01.  23.05.  13.09.  15.12.

Hronec                               07.02.  31.05.  21.09.

Lom nad Rimavicou        19.02.  12.06.  03.10.

Lopej                                  20.02.  13.06.  04.10.

Michalová                          26.02.  19.06.  10.10.  22.12.

Mýto pod Ďumbierom     03.03.  24.06.  15.10.

Nemecká                           05.03.  26.06.  17.10.

Podbrezová                       11.03.  02.07.  23.10.

Pohorelá                            13.03.  04.07.  25.10.  23.12.

Pohronská Polhora         14.03.  10.07.  26.10.  25.12.

Polomka                            15.03.  06.07.  27.10.  26.12.

Predajná                            19.03.  05.07.  31.10.

Valaská                              16.04.  07.08.  28.11.

Závadka nad Hronom     22.04.  13.08.  04.12.

*********************************************************

AudioKategórie


Návštevy od času
spustenia počítadla
7.8.2011