Aktuálne

Pondelok, 24. 2. 2020, 23:45 hod.
 liturgická farba Pondelok 7. týždňa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

Odkazy

Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Farské oznamy

Farské oznamy – 24.02.2020 – 01.03 .2020

 

Liturgické slávenia
Pondelok ——
Utorok ——
Streda Popolcová streda (začiatok pôstneho obdobia)
Štvrtok ——
Piatok ——
Sobota ——
Nedeľa 1. pôstna nedeľa

 

Farský program
Deň Čas Program Poznámky
Pondelok  17:00 Pobožnosť Večeradla   farský kostol 
       
       
       
       
 Piatok 18:00  Sv. omša (nie len) pre mladých  farský kostol 
  18:50 Pobožnosť krížovej cesty farský kostol 
       
 Sobota 8:00  Celodenná adorácia  farský kostol  
   15:00  Korunka k B. milosrdenstvu  farský kostol  
 Nedeľa 9:15  Nácvik detského spevokolu   pastor. centrum
   10:30  Sv. omša pre rodiny s deťmi farský kostol 
   15:00  “Ružencové bratstvo” farský kostol  

 

Program sv. omší
Deň kostol Piaristov Farský kostol Penzión Luna
Pondelok: 07:30 18:00  —–
Utorok: 07:30 18:00  —–
Streda: —– 07:30; 12:00; 18:00 14:00
Štvrtok: 07:30 18:00 —–
Piatok: 07:30 18:00  —– 
Sobota: —– 07:30; 18:00 14:00
Nedeľa: —– 08:00; 09:15; 10:30; 17:00

* Na Popolcovú stredu 26.2. je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť a v priebehu dňa možno ešte dvakrát prijať trochu pokrmu.

* Keďže o. biskup ustanovil na sobotu 29.2. celodennú adoráciu vo všetkých farnostiach diecézy, vo štvrtok adorácia nebude; ranná sv. omša preto bude vo Farskom kostole.

* Kto bude konať pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

* Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom (krížom) Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

* Biblické stretnutie nasledujúcu stredu 26.2. nebude.

* V piatok po večernej sv. omši bude pobožnosť krížovej cesty (s úmyslom za Dohovor za rodinu a pre rozhodovanie vo voľbách v súlade s Božími princípmi).

* Najbližšia pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii bude 2. pôstnu nedeľu (8.3.) o 15:00.

*********************************************************

Úmysly modlitbového zápasu na mesiac FEBRUÁR

  • Za dar živej viery pre ľudí, ktorí v chorobách a živ. ťažkostiach, zabúdajúc na Pána, upadajú do beznádeje.
  • ZBP pre Máriu, Ivetku, Julku, Majku a deti v rizikovom tehotenstve.
  • Za B. pomoc v ťažkej chorobe pre Luciu, Vierku, Simonu, Oľgu, Annu a požehn. operáciu pre dvoch Petrov.
  • Za oslobodenie od závislosti na drogách pre 14 ročnú žiačku.

************************************************************

Každý piatok v našej farnosti Brezno – mesto po večernej sv. omši putujeme v sprievode z farského kostola  ku Immaculate na námestí a modlime sa posvätný ruženec, aby sme podporili tuto iniciatívu.

Viac informácii na: www.slovenskydohovorzarodinu.sk

Všetci ste srdečne pozvaní pripojiť sa!

 

AudioKategórie


Návštevy od času
spustenia počítadla
7.8.2011