Farské oznamy | Farnosť Brezno, mesto

Aktuálne

Streda, 15. 8. 2018, 08:37 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť) ROŽŇAVA: Nanebovzatie Panny Márie – titul katedrály (slávnosť) 
Dnešné liturgické texty

Odkazy

Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Farské oznamy

Farské oznamy – 05.08.2018 – 12.08.2018

 

Liturgické slávenia
Pondelok Premenenie Pána (sviatok)
Utorok ——
Streda Sv. Dominik (spomienka)
Štvrtok Sv. Terézia Benedikta od Kríža, patrónka Európy (sviatok)
Piatok Sv. Vavrinec, mučeník (sviatok)
Sobota Sv. Klára, panna (spomienka)
Nedeľa 19. nedeľa v období „cez rok“

 

Farský program
Deň Čas Program Poznámky
Pondelok
Pondelok 17:00 Večeradlo farský kostol
Utorok
Streda
Štvrtok 8:15 Celodenná adorácia farský kostol 
   15:00 Korunka – Faustinum  farský kostol 
 Piatok po večernej sv. omši Sprievod modlitby za rodinu farský kostol – námestie
  19:00 Modlitby chvál pastoračné centrum
 
  —-
 Sobota
 
 
 
Nedeľa

 
 

 

Program sv. omší
Deň kostol Piaristov Farský kostol Penzión Luna
Pondelok: 07:30  18:00 hod.
 
Utorok: 07:30  18:00 hod.
 
Streda: 07:30 18:00 hod.
  14:00 hod.
Štvrtok: 07:30; 18:00 hod.  
Piatok: 07:30 18:00 hod.  
Sobota: 07:30 18:00 hod.
 14:00 hod.
Nedeľa: 08:00; 09:15; 10:30 hod.  
 — 17:00 hod.  

 

Program sv. omší vo farnosti – Mýto pod Ďumbierom
Kostol Utorok Piatok Nedeľa
filiálka Bystrá
17:00 17:00 08:00 hod.
Mýto pod Ďumbierom 18:00 18:00 09:00 hod.

 

*********************************************************

  • O poriadok a čistotu v kostoloch sa tento týždeň stará a modlitbu ruženca vedie 16. ruža p. Marty Ridzoňovej. Za túto službu z minulého týždňa ďakujeme 15. ruži p. Vilmy Vaškovej.
  • Duchovná príprava na slávnosť blahorečenia Božej služobnice Anky Kolesárovej, mučenice čistoty v našej farnosti prebieha počas piatkových večerných sv. omší : 3., 10., 24. a 31. augusta. Srdečne pozývame! Je možnosť prihlásiť sa na slávnosť blahorečenia (1.9.2018 v Košiciach) – z farnosti pôjde autobus.
  • V našom meste, nad objektom bývalých kasární, sa dokončuje kalvária. Dostanete sa k nej asfaltovou cestou popri Kauflande smerom na Banisko, kde Vás privíta symbolická drevená vstupná brána, ktorá Vás vovedie do lesného chodníka. Ak by ste chceli toto dielo podporiť, môžete tak urobiť pri sv. omšiach v nedeľu 5.8.2018.

*********************************************************

Úmysly modlitbového zápasu

  1. Za rodičov a starých rodičov, aby počas prázdnin s trpezlivosťou odovzdávali svojim deťom a vnúčatám vieru, lásku a životnú múdrosť.
  2. Za šťastný pôrod a zdravie pre Katku a dieťatko
  3. Za svetlo Ducha Svätého pre manželov Mareka a Janku, ktorí stratili vzájomnú dôveru, aby s pomocou Božou našli správnu cestu k zmiereniu
  4. Za Božiu pomoc a uzdravenie pre Jakubka, Denisku, Ladislava, Zdenka a syna Janka
  5. Za oslobodenie od vplyvu zlého a vnútorné uzdravenie pre Milana

************************************************************

Každý piatok v našej farnosti Brezno – mesto po večernej sv. omši putujeme v sprievode z farského kostola  ku Immaculate na námestí a modlime sa posvätný ruženec, aby sme podporili tuto iniciatívu.

Viac informácii na: www.slovenskydohovorzarodinu.sk

Všetci ste srdečne pozvaní pripojiť sa!

************************************************************

Sestry františkánky z Podkoreňovej pozývajú ženy každý štvrtok po prvom piatku o 17:00 na Lectio divina do ich kaplnky na Podkoreňovú č. d. 20. Najbližšie stretnutie bude vo štvrtok … 

************************************************************

Rozpis celodennej diecéznej poklony vo farnostiach na okolí

Bacúch                               03.01.  26.04.  17.08.

Beňuš                                 05.01.  28.04.  19.08.

Brezno – Mazorníkovo     10.01.  03.05.  24.08.  09.12.

Brezno – Mesto               11.01.  04.05.  25.08.  10.12.

Červená Skala                  14.01.  07.05.  28.08.

Čierny Balog                     15.01.  08.05.  29.08.  11.12.

Čierny Balog – Dobroč    20.01.  13.05.  03.09.

Heľpa                                 30.01.  23.05.  13.09.  15.12.

Hronec                               07.02.  31.05.  21.09.

Lom nad Rimavicou        19.02.  12.06.  03.10.

Lopej                                  20.02.  13.06.  04.10.

Michalová                          26.02.  19.06.  10.10.  22.12.

Mýto pod Ďumbierom     03.03.  24.06.  15.10.

Nemecká                           05.03.  26.06.  17.10.

Podbrezová                       11.03.  02.07.  23.10.

Pohorelá                            13.03.  04.07.  25.10.  23.12.

Pohronská Polhora         14.03.  10.07.  26.10.  25.12.

Polomka                            15.03.  06.07.  27.10.  26.12.

Predajná                            19.03.  05.07.  31.10.

Valaská                              16.04.  07.08.  28.11.

Závadka nad Hronom     22.04.  13.08.  04.12.

*********************************************************

AudioKategórie


Návštevy od času
spustenia počítadla
7.8.2011