Aktuálne

Streda, 21. 2. 2018, 13:38 hod.
 liturgická farba Streda po 1. pôstnej nedeli 
Dnešné liturgické texty

Odkazy

Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Farské oznamy

Farské oznamy – 19.02.2018 – 25.02.2018

 

Liturgické slávenia
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok  Katedra sv. Petra, apoštola (sviatok)
Piatok
Sobota
Nedeľa 2. pôstna nedeľa

 

Farský program
Deň Čas Program Poznámky
 Nedeľa 18.2. 18:00 Chvály, adorácia a krížová cesta
farský kostol
Pondelok 17:00 Večeradlo farský kostol
Utorok
Streda
Štvrtok 8:15 Celodenná adorácia
farský kostol
15:00 Korunka – Faustínum farský kostol
Piatok 16:30 Nácvik spevu za účasti mladých Pastor. centrum
18:00 Mládežnícka svätá omša farský kostol
19:00 Stretnutie mladých Pastor. centrum
Sobota
Nedeľa
09:15 Nácvik detí na sv. omšu o 10:30 h. Pastor. centrum
10:30 Sv. omša rodiny s deťmi farský kostol

 

Program sv. omší
Deň kostol Piaristov Farský kostol Penzión Luna
Pondelok: 07:30 hod. 18:00 hod.
Utorok: 07:30 hod. 18:00 hod.
Streda: 07:30 hod. 18:00 hod.
Štvrtok: 07:30 hod.; 18:00 hod.
Piatok: 07:30 hod. 18:00 hod.
Sobota: 07:30 hod. 18:00 hod.
Nedeľa: 08:00 hod.; 09:15 hod.; 10:30 hod.;
 — 17:00 hod.

 

Program sv. omší vo farnosti – Mýto pod Ďumbierom
Kostol Utorok Piatok Nedeľa
filiálka Bystrá
17:00 hod. 17:00 hod. 08:00 hod.
Mýto pod Ďumbierom 18:00 hod.
18:00 hod. 09:00 hod.

 

O poriadok a čistotu v kostoloch sa tento týždeň stará a modlitbu ruženca vedie 10. ruža p. Anny Zifčákovej. Za túto službu z minulého týždňa ďakujeme 9. ruži p. Margity Kubaliakovej.

**************

* Dnes v nedeľu 18.2. je Jarná zbierka na Charitu.

* Pobožnosti Krížovej cesty počas pôstneho obdobia budú v piatok o 17:15 h. a v nedeľu o 16:15 h. V nedeľu 18.2. bude po večernej sv. omši.

* Jarné kántrove dni sú tento týždeň v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

* Tohtoročná TEHLIČKA 2018 je zameraná na zlepšenie situácie detí a mládeže na severe Kene. Prostredníctvom verejnej zbierky Tehlička môžeme pomôcť miestnym obyvateľom Korr získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, zvýšiť povedomie o dôležitosti vzdelania pre všetkých, ako aj konkrétne prispieť k neformálnemu i formálnemu vzdelávaniu detí a mládeže v Korr. Aj vďaka Vám môžu mať lepšiu budúcnosť.

* Svätý Otec František v nedeľu 4.2.2018 na konci modlitby Anjel Pána oznámil, že vyhlásil 23. február 2018 za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Je túžbou Svätého Otca, aby sa celá Cirkev zapojila do tejto akcie.

*** Luna: sv. omše nebudú do odvolania pre karanténu.***

************************

* Odpustky: Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napr.: 15 minút. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a bolesťou duše, uvažujem a rozjímam o Tvojich piatich ranách. Mám pred očami, čo o Tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid: Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti (Ž 22,17).

**************

Aj tento rok sa môžeme zapojiť do projektu Pôstna krabička pre Afriku. Cieľom je pomôcť chudobným deťom v krajinách subsaharskej Afriky. Vzadu si môžete vziať obálku, v ktorej sú ďalšie informácie.

**************

* Vincentínska rodina organizuje 11.ročník Celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu. Zbierka prebieha do konca februára 2018. Ako môžete pomôcť? Modlitbou. Kúpou medovníkového srdiečka (po skončení sv. omše za symbolickú sumu 1,- €), zaslaním sms. Info na letáčiku vzadu v kostole. Výťažok sa využije hlavne na misiách, kde pôsobia členovia vincentínskych reholí. PBZ!

**************

Za našu mládež !!!

 Milí priatelia! V novom roku 2018 otec biskup Mons. Stanislav Stolárik vyzýva všetkých veriacich Rožňavskej diecézy k modlitbe za mladých. Počas nasledujúcich deviatich mesiacov sa vždy 16-teho v mesiaci spojí celá diecéza v modlitbách na úmysel: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“

Chceme sa každý mesiac v tento deň modliť vždy na inom mieste v inej farnosti, spolu s našimi mladými.

* Odvážny rok 2018 – Stretnutie mládeže rožňavskej diecézy po dekanátoch:

Nemecká – 3.3.;

Závadka nad Hronom – 10.3.;

Heľpa – 7.4. diecézne stretnutie s otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom.

Program začína vždy sv. omšou o 10:00 h.

Sleduj našu stránku www.burv.sk, kde sa vždy včas dozvieš nové info a miesto ďalšieho stretnutia. Koordinátori Patrik a Saška.

************************************************************

Domáca úloha pre deti na 1. sv. prijímanie do 10.3.2018

Naučiť sa: Desatoro

 1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
 2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
 3. Spomni, aby si deň sviatočný svätil.
 4. Cti otca svojho i matku svoju.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmilníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.
 9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho.
 10. Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.

Nakresliť: Posledná večera; Judášova zrada; Getsemanská záhrada; Petrove zapretie Ježiša a Ježišov súd

(len jeden obrázok)

*********************************************************

Úmysly modlitbového zápasu

 1. na úmysel otca biskupa Stanislava Stolárika: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“
 2. za Božiu pomoc a požehnanie pre našich chorých farníkov i pre tých, čo sa o nich s láskou starajú.
 3. za oslobodenie Evy a vnuka z depresie a Petra, Dušana, Igora, Vojtecha a Petra zo závislosti na alkohole.
 4. za Božie milosrdenstvo pre chorú Martu, Annu a Petra po ťažkom úraze.
 5. za obrátenie a požehnanie vhodného zamestnania pre Petra.

************************************************************

Každý piatok v našej farnosti Brezno – mesto po večernej sv. omši putujeme v sprievode z farského kostola  ku Immaculate na námestí a modlime sa posvätný ruženec, aby sme podporili tuto iniciatívu.

Viac informácii na: www.slovenskydohovorzarodinu.sk

Všetci ste srdečne pozvaní pripojiť sa!

************************************************************

* Sestry františkánky z Podkoreňovej pozývajú ženy každý štvrtok po prvom piatku o 17:00 na Lectio divina do ich kaplnky na Podkoreňovú č. d. 20. Najbližšie stretnutie bude vo štvrtok —

************************************************************

Rozpis celodennej diecéznej poklony vo farnostiach na okolí

Bacúch                               03.01.  26.04.  17.08.

Beňuš                                 05.01.  28.04.  19.08.

Brezno – Mazorníkovo     10.01.  03.05.  24.08.  09.12.

Brezno – Mesto               11.01.  04.05.  25.08.  10.12.

Červená Skala                  14.01.  07.05.  28.08.

Čierny Balog                     15.01.  08.05.  29.08.  11.12.

Čierny Balog – Dobroč    20.01.  13.05.  03.09.

Heľpa                                 30.01.  23.05.  13.09.  15.12.

Hronec                               07.02.  31.05.  21.09.

Lom nad Rimavicou        19.02.  12.06.  03.10.

Lopej                                  20.02.  13.06.  04.10.

Michalová                          26.02.  19.06.  10.10.  22.12.

Mýto pod Ďumbierom     03.03.  24.06.  15.10.

Nemecká                           05.03.  26.06.  17.10.

Podbrezová                       11.03.  02.07.  23.10.

Pohorelá                            13.03.  04.07.  25.10.  23.12.

Pohronská Polhora         14.03.  05.07.  26.10.  25.12.

Polomka                            15.03.  06.07.  27.10.  26.12.

Predajná                            19.03.  10.07.  31.10.

Valaská                              16.04.  07.08.  28.11.

Závadka nad Hronom     22.04.  13.08.  04.12.

*********************************************************

* Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach ponúka kurzy pre kandidátov do nultého ročníka. Bližšie informácie na: http://www.kske.sk/?option=nulty

*******************

* Otec biskup Stanislav Stolárik v októbri 14.10.2017 zasvätil Panne Márii rožňavskú diecézu. 

AudioKategórie


Návštevy od času
spustenia počítadla
7.8.2011