Aktuálne

Štvrtok, 20. 9. 2018, 14:17 hod.
 liturgická farba Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov (spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Odkazy

Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Prihlasovanie na prve sv. prijímanie a birmovanie 2018/2019

Na prípravu ku prvému prijatiu sviatosti najsvätejšej Eucharistie sa môžu prihlásiť žiaci ZŠ od 3. ročníka, navštevujúci hodiny náboženstva.

Na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania sa môžu prihlásiť všetci, počnúc 9. ročníkom ZŠ.

Prihlášky na prvé sväté prijímanie dostanú deti od svojich katechétov, pre birmovancov sú k dispozícii v sakristii kostola, alebo v obidvoch prípadoch si ich môžete stiahnuť tu: birmovanie ;  1. sv. prijimanie  

Vyplnené a potvrdené prihlášky je potrebné odovzdať v kancelárii Farského úradu najneskôr do 21.09.2018. 

Fotografie z duchovnej obnovy pri príležitosti odpustovej slávnosti

Milí farníci, prinášame pre vás fotografie z duchovnej obnovy pri príležitosti odpustovej slávnosti patrocínia nášho farského chrámu Nanebovzatia Panny Márie.

Ed-2251m

 

Fotografie sa zobrazia po kliknutí na dátum/meno:

15.08.2018 – Dp. Štefan Baláž

16.08.2018 – Vdp. Marián Lukáč

17.08.2018 – Vdp. Ernest Cvrček

18.08.2018 – Vdp. Jozef Caban

19.08.2018 – Mons. Jozef Hrtús

Kalvária v Brezne

V našom meste sa dokončuje výstavba Kalvárie. Iniciátorom tohto diela je mesto Brezno. Niektorí z autorov sú umelci z Akadémie umení v Banskej Bystrici. Kalváriu by mal požehnanť diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik 29. septembra 2018.

Na Kalváriu sa dostanete cestou popri Kauflande (po ľavej strane) a objekte bývalých kasární (po pravej strane).

Biela sobota

Fotografie z Bielej soboty nájdete tu:  Biela sobota

Fotografie Zelený štvrtok a Veľký piatok

Zelený štvrtok  a Veľký piatok fotografie nájdete na priložených odkazoch.

Spolu vyprázdnime očistec

IMG-20171029-WA0018

Svätá omša a privítanie putovnej sochy Fatimskej Panny Márie│28.6.2017

YouTube Preview Image

Liturgia na sv.Petra a Pavla za prítomnosti Fatimskej panny Márie

Po rozkliknutí fotografie sa zobrazia IMG_0108ostatné fotografie.

Slovo | Adorácia s chválami | 18.6.2017 | Brezno

YouTube Preview Image

AudioKategórie


Návštevy od času
spustenia počítadla
7.8.2011