Farnosť Brezno, mesto

Aktuálne

Streda, 15. 8. 2018, 08:37 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť) ROŽŇAVA: Nanebovzatie Panny Márie – titul katedrály (slávnosť) 
Dnešné liturgické texty

Odkazy

Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

rbsh

15. augusta slávime Nanebovzatie Panny Márie – patrocínium nášho farského chrámu. Program duchovnej obnovy a slávenia odpustovej slávnosti nájdete tu: Duchovná obnova 2018

Cirkev na Slovensku bude mať novú blahoslavenú

ANKA-K

V sobotu 1. septembra v Košiciach bude vyhlásená za blahoslavenú Anna Kolesárová s titulom mučenica čistoty. Narodila sa a žila vo východoslovenskej obci Vysoká nad Uhom.

Koncom druhej svetovej vojny sa ľudia vo Vysokej počas prechodu frontu skrývali v pivniciach. Aj Ján Kolesár-Hruška bol s rodinou a susedmi v pivnici pod kuchyňou. Pri prehliadke domu jeden opitý ruský vojak nazrel dnu. „Haňka, daj mu niečo zajesť, iste je hladný“, – obrátil sa otec k svojej šestnásťročnej dcére. Dievča už niekoľko dní chodilo oblečené v čiernych šatách po matke, aby pôsobilo dojmom dospelej ženy a uchránilo svoju čistotu. Keď ju otec oslovil, vyšla hore do kuchyne. Po chvíli začal vojak na Anku naliehať, aby sa mu oddala. Ona však napriek hrozbám, že ju zastrelí, odmietla. Vytrhla sa mu z rúk a vbehla nazad do pivnice. Vojak skočil za ňou, namieril automat a zakričal: „Rozlúč sa s otcom!“ Dievča vykríklo: „Apočko, zbohom! Ježiš, Mária, Jozef!“ Vtom vojak uskutočnil svoju hrozbu a vypálil dve rany.

Kvôli neutíchajúcim bojom v dedine bola pochovaná potajomky na druhý deň neskoro večer a bez kňaza. Pohrebné obrady vykonal tamojší farár Anton Lukáč až 29. novembra 1944. Hneď po pohrebe do poznámok v Matrike zomrelých zapísal: Hostia sanctae castitatis (obeť svätej čistoty). Čítaj ďalej ...

Kalvária v Brezne

V našom meste sa dokončuje výstavba Kalvárie. Iniciátorom tohto diela je mesto Brezno. Niektorí z autorov sú umelci z Akadémie umení v Banskej Bystrici. Kalváriu by mal požehnanť diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik 29. septembra 2018.

Na Kalváriu sa dostanete cestou popri Kauflande (po ľavej strane) a objekte bývalých kasární (po pravej strane).

Národné stretnutie mladých

P15

Mladí ľudia sú naša budúcnosť. Mladí sú bdúcnosťou Cirkvi. Už o niekoľko dní, 26. – 29. júla 2018, sa v Prešove stretnú mladí ľudia z celého Slovenska. Aj z našej Breznianskej farnosti budú niektorí mladí na tomto stretnutí slúžiť ako dobrovoľníci a ďalší sa zapoja medzi účastníkov stretnutia. Podporme ich svojimi modlitbami! Aby náš národ, ako aj Európska kresťanská kultúra mala svoju budúcnosť.

MODLIME SA:

Milosrdný Otče, ty nás voláš žiť naše vlastné životy ako cestu spásy. Pomôž nám spomínať na minulosť s vďačnosťou, prijímať prítomnosť s odvahou a budovať budúcnosť s nádejou. Pane Ježišu, náš priateľ a brat, ďakujeme ti, že na nás hľadíš s láskou. Veď nás, aby sme počuli tvoj hlas, ktorý rezonuje v srdci každého z nás so silou a svetlom Ducha Svätého. Daj nám milosť byť Cirkvou, ktorá s pulzujúcou vierou a mladistvou tvárou komunikuje ostatným radosť evanjelia. Pomôž nám budovať takú spoločnosť, ktorá túži po spravodlivosti a priateľstve. Modlime sa za pápeža a biskupov, za mladých, za všetkých, ktorí sa zúčastnia Svetových dní mládeže v Paname a Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove a tiež za tých, ktorí ich pripravujú. Naša Pani z Antiguy, patrónka Panamy, pomôž nám modliť sa a žiť s veľkodušnosťou ako ty: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) Amen.

Jednotlivé liturgické slávenia, ako aj výber z programu bude v priamom prenose vysielať televízia Lux a rádio Lumen.

Viac na: www.narodnestretnutiemladeze.sk

Diecézne stretnutie mládeže

Aj naša mládež sa zúčastnila na diecéznom stretnutí v Heľpe fotografie nájdete tu : Diecézne stretnutie mládeže

Biela sobota

Fotografie z Bielej soboty nájdete tu:  Biela sobota

Fotografie Zelený štvrtok a Veľký piatok

Zelený štvrtok  a Veľký piatok fotografie nájdete na priložených odkazoch.

Spolu vyprázdnime očistec

IMG-20171029-WA0018

Zasvätenie Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Fotografie nájdete po rozkliknutí na daný textový odkaz.IMG_13641. fotografie z Posvätného ruženca a sv.omše

IMG_1621

2.Primátori a starostovia obcí

IMG_2180

3.Poobedný program a slávnostný sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie

Autor fotografií Martin Bíreš.

AudioKategórie


Návštevy od času
spustenia počítadla
7.8.2011