Hraná krížová cesta

Fotografie po kliknutí na obrázokIMG_1554

Adorácia s chválami

net

Mladí Rožňavskej diecézy sa stretli so svojím otcom biskupom

Mladí Rožňavskej diecézy sa stretli so svojím otcom biskupom

Srdce hlavného pastiera diecézy bije pre mladých. O tejto pravde sa presvedčili všetci mladí Rožňavskej diecézy, ktorí prijali pozvanie rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika a prišli v sobotu 22. apríla 2017na celodiecézne stretnutie mladých do Gelnice. Stretnutia sa zúčastnilo viac než 400 účastníkov zo všetkých kútov Rožňavskej diecézy.

Centrom celého stretnutia bola svätá omša, ktorú celebroval otec biskup v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Vo svojom príhovore vyjadril radosť zo stretnutia s mladými. V homílii vyzdvihol, aká je dôležitáobeta za druhých práve prostredníctvom svedectiev života mladých ľudí. Pripomienka na 100.výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime bola umocnená zdôraznením obety Františka, Hyacinty a Lucie. Tieto fatimské deti zdanlivo malými skutkami (dávali svoju desiatu ovečkám a neskôr chudobným deťom, pričom samy mali deň pôstu) prinášali veľké obety za obrátenie hriešnikov. Už v tak mladom veku, podľa biskupa, vnímali dôležitosť obety za potreby Cirkvi. Aj mladí ľudia majú byť citliví na iných a učiť sa obetovať svoje ťažkosti, starosti, bolesti Bohu, práve na úmysel iných. Poukázal tiež na to, že je potrebné nestrácať a nemrhať časom, alesnažiť sa v každej chvíli približovať k Bohu.

Na záver sv. omše sa mladí poďakovali otcovi biskupovi duchovnou kyticou, ktorú spolu vytvorili v rámci Dekanátnych stretnutí mládeže spoločnou modlitbou ruženca. Do tejto kytice sa spolu zapojilo 382 mladých ľudí.

Po svätej omši nasledovala modlitba ruženca, kde sa mladí modlili spolu so svojím biskupom. Na záver otec biskup zasvätil celú mládež Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Bola to výnimočná chvíľa, keďže celá Rožňavská diecéza sa od februára slávením deviatnika fatimských sobôt pripravuje na zasvätenie Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu, ktoré sa uskutoční v októbri 2017.

Program pokračoval spoločným obedom v priestoroch Základnej školy v Gelnici. Na stretnutie prijalo pozvanie aj viacero reholí pôsobiacich v našej diecéze, ktorí po obede predstavovali svoje spoločenstvá a ich charizmu mladým. Boli to Saleziáni, Dcéry Márie pomocnice – saleziánky, Vincentíni, apoštolské sestry Rodiny Panny Márie zo Starej Haliče, Mariánske sestry z Drienovca, Pallotíni, milosrdné sestry Svätého kríža. Saleziánska rodina mala pripravenú rehoľnú kaviareň, kde mladí mohli občerstviť nielen svojho ducha, ale aj telo.

Prednáškou na tému 100.výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime mladých povzbudil Don Vladimír Peregrim SDB. Spoločný program sa ďalej niesol v duchu „mladí za mladých s otcom biskupom“, ktorého súčasťou boli svedectvá mladých, modlitby chvál, spoločná aktivita. Mladí, hoci z rozličných farností, tak vytvorili v tento deň jedno veľké spoločenstvo. Na záver otec biskup opätovne vyjadril svoju radosť zo stretnutia s mladými a najmä radosť z ďalších stretnutí.

Autor: Alexandra Bundová

Untitled_Panorama1

Veľkonočná nedeľa

DSC_0245_panorama

Veľkonočné trojdnie

Ako každý rok tak aj tento rok sme v našej farnosti slávili veľkonočné trojdnie. Každý z nás si môže ešte pripomenúť ako to vyzeralo v našej farnosti počas týchto najväčších sviatkov pomocou fotografii z týchto dní. Fotografie sa zobrazia po kliknutí na daný odkaz.

Autori fotografii:

Daniel Kupec

Martin Bíreš

Zelený štvrtok

Veľký piatok

Biela sobota

 

 

Počatiny Brezno 2017 foto galéria

Po kliknutí na foto galériu sa zobrazia fotografie z akcie.
IMG_4314

Počatiny Brezno 2017

YouTube Preview Image

Viac informácií o spoločenstve mladých v Brezne

Pre viac informácií klikni na obrázok:

fb_icon_325x325

AudioKategórie


Návštevy od času
spustenia počítadla
7.8.2011